คอร์สพิเศษธรรมชาติบำบัด  Phatthalung Long Term Wellness Community นิเวศภาวนา ( MuangLung EcoCommunity Retreat)

หลักสูตร 10 วัน  : 1-10 ธันวาคม 2565 

หลักสูตร 7 วัน 

 1 -7 ธค 65 .

 EcoCommunity Retreat Experience Workshop

 กิจกรรมอบรมเชืงปฏืบัตืมีอะไรบ้าง?
– นิเวศภาวนา เดินป่าค้นหาตัวตน เขาเมืองเก่าชัยบุรี
– สมาธิในเรือ ดูบัว แลนกทะเลน้อย
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วืถีชุมชน  
– Workshop สมุนไพรไทย  

พักในบ้านพักชุมชนต้นแบบ
-อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 1 มื้อ ทุกวันตลอดการอบรม
-ที่พัก เป็นห้องรวมและแยกห้องเดี่ยว (จองก่อนมีสิทธิ์เลือก)
-คลาสโยคะ และคลาสเต้นนาฏลีลา

🏠

 อัพเกรดที่พัก
กรณีต้องการอัพเกรดที่พัก เป็นโรงแรมห้องเดี่ยว
มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม คืนละ 1200/คืน /2คน

🏕 พื้นที่ชุมชน
-อาหารพื้นเมือง  ขนมพื้นเมือง ใช่ชีวืตแบยธรรมชาตื
มีผัก ผลไม้ตามฤดูกาล

 วิธีการสมัคร
ทักเข้ามาใน inbox เพื่อสอบถามรายละเอียด
โดยแจ้งชื่อ  จำนวนวัน เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว
สำรองที่นั่ง ด้วยการโอนเงินยืนยันที่นั่งอบรมเข้าบัญชีชมรม

โปรดส่งสลิปยืนยันการโอนมาที่ Inbox เพจชมรม พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หากผู้สมัครแพ้อาหารชนิดใด โปรดแจ้งให้เราทราบ ระหว่างยืนยันการสมัคร

 เงื่อนไขการยกเลิกคอร์ส
การเข้าร่วมอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย
ยกเว้นค่าโรงแรม หรือค่าน้ำมันรถรับส่ง
การยืนยันที่นั่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัคร

 การเตรียมตัวมาร่วมกิจกรรม
ยาประจำตัวถ้ามี  ไฟฉาย
กระป่องน้ำร้อนพกพา หรือขวดน้ำ
เสื้อผ้ากางเกงสวมใส่สบาย  รองเท้าผ้าใบ หมวก
ของใช้อื่นๆ ตามฤดูกาล

หมายเหตุ:
ผู้เข้าร่วมต้องนำผ้าเช็ดตัว ของใช้จำเป็นมาเอง

📋

 ข้อควรปฏิบัติ
MungLung Wellness Community ชุมชนธรรมชาติวืถีพุทธ ขอความร่วมมือลดการสร้างขยะ และการนำเข้าพลาสติก ระหว่างการอบรม

ธรรมชาติบำบัด ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมอบรมใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกาย และเสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพื่อป้องกันสารเคมีปนเปื้อนในระบบน้ำ และดิน

ชุมชนธรรมชาติวิถีพุทธ มีนโยบายสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายภายในพื้นที่ธรรมชาติ  หลีกเลี่ยงสารพิษทึกประเภทในอาหารหรือที่ส่งผลต่อร่างกาย

☎️

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 0957740307