Articles

คอร์สพิเศษธรรมชาติบำบัด  Phatthalung Long Term Wellness Community นิเวศภาวนา ( MuangLung EcoCommunity Retreat)

หลักสูตร 10 วัน  : 1-10 ธันวาคม 2565  หลักสูตร 7 วัน   1 -7 ธค 65 .  EcoCommunity Retreat Experience Workshop  กิจกรรมอบรมเชืงปฏืบัตืมีอะไรบ้าง?– นิเวศภาวนา เดินป่าค้นหาตัวตน เขาเมืองเก่าชัยบุรี– สมาธิในเรือ ดูบัว แลนกทะเลน้อย– แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วืถีชุมชน  – Workshop สมุนไพรไทย   พักในบ้านพักชุมชนต้นแบบ-อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 1 มื้อ ทุกวันตลอดการอบรม-ที่พัก เป็นห้องรวมและแยกห้องเดี่ยว […]

Articles

ทำไมต้นข้าวจึงไม่อิจฉายางพารา : กระบวนทัศน์ยุควิถีชีวิตใหม่

ทำไมดอกหญ้า ไม่รู้สึกไร้คุณค่าเมื่อเปรียบเทียบกับดอกบัว

ทำไมดอกชบา จึงไม่เคยอิจฉา กุหลาบ

หญ้า…ถ้าอยู่ในกระถางต้นไม้ คือส่วนเกิน แต่ถ้าอยู่ในทุ่งกว้าง หรือริมทางมันจะสวยสดงดงามเสมอ

เหรียญบาท…อยู่ในร้านอาหาร เป็นแค่เศษเหรียญ แต่ถ้าไปอยู่หน้าห้องน้ำที่ต้องใช้เหรียญหยอด แม้แต่เศรษฐีพันล้านยังต้องการเหรียญ

ทุกทุกคน ทุกสิ่งมีค่าเท่าเทียมกัน แต่ต้องอยู่ให้ถูกที่ ถูกเวลา รู้ว่าที่ไหนเหมาะกับเรา ที่ไหนที่เราจะมีค่ามากที่สุด

Articles

สุนทรียสนทนา: ความต้องการของสังคม Kindfulness :Dialogue: สุนทรียสนทนา

ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันยุคโควิคภิวัฒน์  การดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตใหม่ การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นมากในสังคมระหว่างกันในครอบครัว จากครอบครัวสู่ชุมชน ที่ทำงาน สังคมหมู่ใหญ่ ความเจริญของเทคโนโลยีดิจิตัล ทำให้เกิดเครื่องมือสื่อสารก้าวล้ำทันสมัย Line IG Facebook แอพลิเคชัน ต่าง ๆ การใช้เครื่องมือสื่อสารได้ดึงความสนใจ ทำให้ผู้สื่อสารและผู้รับสารขาดความใส่ใจ ตั้งใจด้วยใจแห่งรักและกรุณาระหว่างกัน  ผลที่เกิดขึ้นทำให้ขาดความเข้าใจ ขาดความรู้สึกร่วม ครอบครัวเกิดความเข้าใจ ส่งผลต่อสังคมทำให้เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม เด็กเยาวชน ขาดคนเข้าใจ ทำให้ติดยาเสพติด ติดเกมส์ ติดเพื่อน เพื่อนในที่ทำงานขาดการให้กำลังใจ ทำให้เครียด ซึมเศร้า คนสูงวัย เกิดช่องว่างกับลูกหลาน ทำให้เหงา ซึมเศร้า  ถึงเวลากลับมาใส่ใจให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุด เพราะคนที่อยู่ตรงหน้า ในปัจจุบันขณะ คือคนที่สำคัญที่สุด ใส่ใจ ตั้งใจ […]